Functioneringsgesprek over twitter

Image representing Twitter as depicted in Crun...Image via CrunchBase

Niet iedereen is overtuigd van het nut van het gebruik van sociale media door professionals. Steeds vaker word ik gevraagd om mijn ervaringen met leren via web2.0 of samenwerking via web2.0 tools te delen. Altijd leuk om te doen. De ene keer zijn het mensen die al overtuigd zijn van het feit dat er nieuwe media zijn wat nieuwe mogelijkheden biedt om samen te leren en samen te werken. Vaak zitten er ook wel mensen tussen die zich af vragen of het allemaal wel zo nodig moet. Natuurlijk zijn er altijd wel slechte voorbeelden te vinden van waar sociale media niets toevoegen aan het proces, zoals een enthousiasteling die een ning forum opzet voor het team om te communiceren tussen vergaderingen in, terwijl het team daar echt niet op zit te wachten. Of mensen die twitter uit proberen en vooral berichtjes langs zien komen waar ze helemaal niets mee hebben.

Moeten alle professionals dan sociale media gaan gebruiken? Nee, ik denk zelf dat er niets moet. Wel zijn er veel nieuwe mogelijkheden om breder te netwerken online, om sneller bij te blijven met ontwikkelingen die interessant zijn voor je werk. Het helpt als managers een coachende stijl hebben en hun professionals ook op dit gebied kunnen helpen om uit te vinden wat wel en niet nuttig is voor een werknemer.

In mijn ‘ideale’ organisatie gaat een functioneringsgesprek daarom ook over het gebruik van sociale media. Hoe maakt een werknemer gebruik van social media om zijn/haar taken te vervullen en zich te ontwikkelen? Dit gesprek zal hopelijk verder gaan dan ‘zit je op twitter of niet’, en zich richten op een analyse van het twitter netwerk van de professional, de tevredenheid met wat het oplevert. Aanbevelingen kunnen dan gaan in de richting van het uitdunnen of juist uitbreiding van het netwerk in een bepaalde richting.

Voorwaarde hiervoor is natuurlijk dat zowel de professional als zijn/haar leidinggevende voldoende bekend is met sociale media.. Ik ben benieuwd of dit soort funtioneringsgesprekken al plaatsvinden!

Reblog this post [with Zemanta]
This entry was posted in De knowmad and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*