Help! De knowmad komt eraan…

Deze blogpost heb ik geschreven voor HR zone.

professional20Dat professionals eigenwijs zijn wisten we al: meerdere auteurs hebben daar uitgebreid over geschreven (zoals De Caluwé, Vermaak en Weggeman). Met de recente technologische ontwikkelingen zoals social media en social intranet, krijgen de professionals nog meer middelen om zich te profileren. Wie zijn deze nieuwe professionals en wat betekenen zij voor organisaties?

Tijdens de leergang ‘leren en veranderen met social media’ hebben we de nieuwe professional eens getekend (zie foto)

Zij (het was in dit geval een vrouw) heeft in ieder geval een smartphone in haar hand en is op pad. Ze is een autonoom denker op haar vakgebied, Ze neemt regie en initiatief en kan de balans vinden tussen verschillende polariteiten, zoals online en offline, privé en professional, binnen en buiten de organisatie. Bovendien werkt ze vanuit verbinding met haar eigen ervaringen en passies.

Serial mastery

Lynda Gratton, de bekende hoogleraar management practice aan de London Business School, heeft een boek geschreven met de title ‘The Shift’ over de mondiale veranderingen die eraan staan te komen met betrekking tot werk en organisaties. Zij benoemt een belangrijke verandering voor professionals: die van generalist tot wat zij een ‘serial master’ noemt. Een master is een professional die diepe kennis en competenties bezit in een aantal verschillende domeinen. Het seriële bestaat eruit dat de relevantie van deze domeinen zal veranderen en de professional gedurende zijn/haar carriére zich nieuwe domeinen eigen zal moeten maken. Het is daarom belangrijk dat de professional snel kan leren en netwerken.

Zelfsturend leren

Hans de Zwart (Senior Innovation Adviser for Global HR Technologies at Shell) stelt online de vraag: kun je voor deze professionals wel een curriculum ontwerpen als hun werk zo dynamisch is? Moeten ze niet zelfgestuurd leren (do-it-yourself-learning, zelfregulerend leren)? Er zijn in deze tijd steeds meer complexe problemen – en complexe problemen lossen we niet op met routine antwoorden en best practices. In een complexe situatie heb je een ’emergent practice’, en moet je werken met trial en error, dingen proberen, reflecteren en aanpassen. Dus behalve het feit dat professionals zich in een nieuw domein moeten inwerken, moeten ze ook in de dagelijkse praktijk continue zelf leren.

Online branding

Online communicatie wordt steeds belangrijk bij het zoeken van de juiste professional voor een baan of project. Als je als professional niet op Twitter en LinkedIn actief bent, ben je al redelijk onzichtbaar. Intern worden kanalen als Yammer of ander sociale netwerken steeds belangrijker om zichtbaar te worden. Professionals moeten daarom duidelijk weten te maken waar ze onderscheidend in zijn, en dit op een goede manier kunnen online delen, zonder dat het ego-tripperij wordt. Een professional bouwt een online reputatie op en die reputatie is duurzamer dan de baan die hij/zij heeft. Kijk bijvoorbeeld naar Femke Halsema die haar Twittervolgers voor een groot deel meeneemt naar haar nieuwe functie buiten de politiek.

Organisaties en de knowmad

Wat betekent dit voor organisaties? Ik heb meerdere jongeren gesproken die verbaasd zijn over de traagheid van communicatie in organisaties en het gebrek aan goede middelen en ondersteuning. Professionals die ‘serial masters’ zijn, die hun eigen online brand vormgeven, kunnen overigens jong en oud zijn. Wat mij betreft betekenen deze technologische en sociale ontwikkelingen het volgende voor organisaties:

  • Zoek naar nieuwe modellen van samenwerken met professionals, niet alleen in dienstverband
  • Ontwikkel nieuwe ’21st century’-vaardigheden zoals omgaan met social media, online netwerken etc.
  • Stimuleer sociaal leren en (online) communities in plaats van organiseren van trainingen en opleidingen
  • Zorg voor technologische infrastructuur die werkt en net zo gemakkelijk is als social media
  • Ondersteun professionals door lichtere vormen van leiderschap: vermijdt teveel hiërarchie,geef ruimte en zorg dat leiders zelf ook inhoudelijke professionals zijn (de meewerkende voormannen)

Welke gevolgen zie jij voor organisaties? En in hoeverre is jouw organisatie hier al mee bezig?

This entry was posted in De knowmad and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*