Etalage

In deze etalage enkele voorbeelden van adviesopdrachten.

Workshops ‘sociale media voor opleiders, trainers & moderatoren’. Voor NCDO, P3transfer en AgentschapNl heb ik workshops georganiseerd waarin de nieuwe mogelijkheden van sociale media worden geïntroduceerd op een praktische manier. Deelnemers krijgen na een introductie de gelegenheid een of meerdere tools te verkennen en gaan tevens aan de slag met het vertalen van face-to-face werkvormen naar online en met het ontwerp van een eigen online traject of experiment. Voor NCDO had het online beginnen meerwaarde: ‘hierdoor zien we direct wat er mogelijk is en ervaren het ook zelf‘.

Evaluatie van het ‘Knowledge Infrastructure for Counterparts’ programma in West Afrika en de Hoorn van Afrika voor Oxfam Novib Samen met Sibrenne Wagenaar heb ik een evaluatie uitgevoerd van het kennisuitwisselingsprogramma door middel van interviews. Langzaam werden de contouren ons duidelijk. Hoewel medewerkers geen tijd hadden om echt samen te evalueren hebben de betrokkenen steeds betrokken bij ons proces door niet te wachten met delen tot de laatste sessie. In de afronding bleek dat deelnemers zich konden vinden in bijna alle aanbevelingen en erg enthousiast waren over de manier van evalueren: “op zo’n manier leer je er zelf al veel van, en ik heb al meteen werkvormen geleerd die ik ook toe wil passen“. Lees in deze blogpost meer over de afsluitende bijeenkomst of hier over de succesfactoren.

Webinar over Facebook De informatie afdeling van het KIT vroegen Holger Nauheimer en mij om een webinar te verzorgen over het gebruik van Facebook voor het faciliteren van een community rond de portals. Dit werkt een interactieve sessie van twee uur. Ook deelnemers die eerst sceptisch waren over een webinar waren positief. Uit de evaluatie: “I liked the form, the possibility to connect and e-learning feels good”

KushanthaTraject voor ETC partners over netwerken met sociale media Samen met Sibrenne Wagenaar en Josien Kapma heb ik een traject ontworpen om verschillende netwerk partners (uit landen als Cambodja, Bolivia, Tanzania, etc) enthousiast te maken voor het gebruik van sociale media voor hun netwerken. Het traject bestond uit een online gedeelte, een training in Amersfoort en coaching. Meer over het traject waarvan een deelneemster zei: “dit is de highlight van 2010” kun je hier lezen.

Begeleiding van het Leernetwerk facilitatoren Voor het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit heb ik het kernteam geadviseerd tijdens de start, en groeifases van een Leernetwerk van Facilitatoren. Dit is een hybride leernetwerk, dat wil zeggen dat het online en face-to-face communicatie optimaal probeert in te zetten.  Vragen zijn: hoe laat je het netwerk groeien, hoe kun je complementair aan een online forum andere tools inzetten, welke werkvormen gebruik je, hoe krijg je verdieping rondom praktijkvragen?.  Irene Hanraets: ‘Jouw toegevoegde waarde vind ik vooral dat je niet alleen een klankbord voor me bent en feedback geeft,  maar vooral ook advies en tips geeft vanuit jouw ervaring die van de mijne verschilt. Vooral je praktijkkennis van online tools, je ervaring met allerlei soorten communities.’

Workshop sociale media Waste nodigde me uit om een workshop over sociale media te geven, ter gelegenheid van het afscheid van een collega. Karin Bezemer: “Als we afscheid nemen van een collega hebben we de gewoonte om iets als team met elkaar te doen. Het liefst iets origineels. Een aantal van ons kende het begrip web 2.0 toepassingen, maar bijna niemand wist het fijne ervan. Omdat het van belang is om als kennisorganisatie en als lerende organisatie op de hoogte te blijven van nieuwe webtoepassingen, omdat het ook leuk kan zijn om deze toepassingen thuis te gebruiken, besloten we om het nuttige met het aangename te verenigen! En ik kan je verzekeren, het was in alle opzichten een groot succes! Niet in de laatste plaats door de laagdrempelige wijze van het delen van deze kennis door Joitske.” Na deze introductie heb ik de organisatie in een vervolgtraject begeleid in het interactief kiezen van een set van online tools voor een internationaal project.

Workshop ‘faciliteren van online communities’ Samen met Marc Coenders en Maarten de Laat heb ik een zeven-weekse online workshop ontworpen en begeleid. Het onderwerp van de workshop was ‘Faciliteren van Online Communities’. De workshop werd georganiseerd door de het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit,  en de deelnemers waren werknemers en partners. De workshop was opgedeeld in vier actieve en drie rustige weken. Het scala aan gebruikte werkvormen omvatte onder meer gastsprekers, discussies aan ‘gesprekstafels’ en werken in leerprojecten aan het uitdiepen van een deelonderwerp.

Online interactie over ‘farmer enterpreneurship’. Agri-ProFocus vroeg mij advies over het online uitwisselen tussen professionals die werken aan ‘farmer enterpreneurship’. Hoe kunnen we dit dynamisch maken?  Na een aantal interne sessies zei Wim Goris: ‘Je heb ons in ieder geval enthousiast gemaakt om te experimenteren met online tools’. Na een eerste periode van experimenteren is er besloten om focussen op landen en thematische platforms via Ning social networks. Ik ondersteun Agri-ProFocus nu met het uitdenken van nieuwe online trajecten, het introduceren van nieuwe tools als delicious en het uitvoeren van een evaluatie.