Hoe ons denken over leren bepaalt welke technologie we omarmen

Ik heb net een artikel gelezen Perspectives on learning and technology: A review of theoretical perspectives“This paper provides a review of literature pertaining to theoretical references on educational practice and technology from perspectives of learning theories of the 20th and 21st centuries.”  Een veelbelovende titel voor mij omdat ik observeer dat opleiders, trainers en procesbegeleiders heel verschillend zijn in de technologie die ze omarmen. Tot mijn grote verbazing blijven de individuele e-learning modules (ook wel page-turners genoemd) favoriet. Ligt dat misschien aan de manier van denken over leren? Ik denk het wel.

 

Een leertheorie (of theorieën) helpt te begrijpen hoe mensen leren, waardoor het docenten, trainers en begeleiders helpt te reflecteren op hun praktijk. De drie grote prominente leertheorieën staan bekend als behaviorisme, cognitivistische en constructivistische. Siemens gooide later zijn connectivism theory nog in de strijd als een theorie voor het digitale tijdperk. De figuur hierboven  laat nog meer theorieën en termen zien.

Het artikel trok onmiddellijk mijn interesse, want ik ben een fan van sociaal constructivistische theorieën van leren (denk aan: leren door conversatie) en altijd verbaasd over hoe verschillend mensen denken over wat leren is en wat logische leeractiviteiten zijn. Voor mij is het duidelijk dat Twitter een belangrijk leerinstrument kan zijn, maar als je leren vooral ziet als het verwerven van nieuwe kennis is het minder voor de hand liggend. ‘Twitter gaat niet over leren. Hoe kunt je leren van 140 tekens ?! ” Ik heb eerder geblogd over dit verschil in: twitteren = leren? Ik ken mijn voorkeuren die voortkomen uit mijn eigen ervaringen, maar meer en meer zie ik leertheorieën als stukjes van dezelfde puzzel, met andere woorden, ze zijn allemaal waar maar beschrijven een ander stukje van de olifant. Afhankelijk van de situatie kan een bepaalde theorie (en praktijk) beter passen. Interessant is dat soms de praktijken van mensen met verschillende ideeën best op elkaar lijken vind ik …

Ik denk dat mensen impliciet theorieën over leren in hun hoofd hebben die bepalen hoe enthousiast je bent over nieuwe technologieën en toepassingen je ziet. De drie theorieën die uit het artikel met gevolgen voor de keuze van technologie:

1. Behaviourist theory 

Het belangrijkste doel van de behavioristische theorie is om het juiste gedrag geformuleerd in haalbare leerdoelen te bereiken. Behaviouristen focussen op leerdoelen in ‘te doen’ in de zin van het beschrijven van waarneembaar gedrag. Bijvoorbeeld, “als het gaat om een complex probleem zal X contact opnemen met relevante collega’s voor de input.” Het onderscheid tussen kennis, vaardigheden en houding wordt ook gebruikt binnen deze aanpak. In het kader van online leren op basis van de behavioristische theorie ligt de focus op het leveren van de leerinhoud met duidelijke beoogde gedrags-doelstellingen, drillen van nieuw gedrag en ‘de beroemde page-turners’ (volgens het artikel). Dit klinkt als de traditionele e-learning modules die je individueel doorloopt.

2. Cognitivisme

Een cognitiviste blik op leren erkent het belang van de menselijke geest in het begrijpen van het materiaal (Harasim, 2012; Schunk, 2012). Cognitivisten proberen te begrijpen wat er in de zwarte doos van het brein omgaat. Cognitivisten ontwikkelde educatieve technologieën zoals intelligente tutoring (ITS) en kunstmatige intelligente (AI).
Bij cognistivisme is online leren gebaseerd op een aanpak gericht op de werking van het geheugen en het sensorische systeem. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van verschillende multimedia-modaliteit (bijvoorbeeld audio, visuals, animaties of video), de juiste plaatsing van de informatie op het scherm, het scherm attributen (zoals kleur, grootte van de tekst, of afbeeldingen), het tempo van de informatie, en informatie brokken aan informatie-overload te voorkomen. Het cognitivisme gebruik van technologie is dus zeer instructie georiënteerd, gericht op de juiste media om informatie over te brengen. De recente focus op ‘breinleren’ past hierbij.

3. Constructivistische theorie and sociaal-constructivisme

Constructivistische opvattingen over leren zien leren als een proces waarbij iemand kennis construeert in interactie met anderen, en in interactie met mensen met meer kennis  “leren begint met gesprekken”. Het constructivisme is een overkoepelende term die een scala aan perspectieven op leren omvat. Praktijken die hieronder vallen zijn: actief leren, leren door te doen, probleemgestuurd leren, onderzoekend leren, coöperatief leren, samenwerkend leren, leren op maat, de lerende gemeenschap, actief participerend leren, activiteit en dialogische processen, verankerd instructie , cognitive apprenticeship, ontdekkend leren, en nog veel meer. De constructivistische leren technologieën worden vaak geassocieerd met leeromgevingen en Learning Management Systemen zoals Blackboard, WebCT of Moodle met kenmerken als:

 • providing multiple representations of reality to prevent oversimplification and represent the natural complexity of the real world;
 • emphasize knowledge construction and co-creatiom instead of knowledge reproduction
 • provide learning environments such as real-world settings or case-based learning instead of a predetermined sequence of instruction
 • foster reflection on learning experiences;
 • online learning based on a constructivist approach including learning should be an active process; learners should construct their own knowledge

Ik was een beetje teleurgesteld met de uitleg .. alhoewel het wel duidelijk een focus weergeeft en je bv. een aantal artikelen, onderzoeken en benaderingen van online leren meteen kunt plaatsen. Het terugbrengen tot 3 stromingen helpt ook wel het behapbaar te maken. Kort gezegd komt het individuele e-learning voort uit behaviourist benaderingen, de focus op goed overbrengen van informatie online uit cognitieve benaderingen en het interactieve online leren uit de sociaal-constructivistische hoek.

Ik weet niet wat ik meer had verwacht, misschien een diepere verklaring?. Ik zou wellicht bij sociaal leren (deel van de sociaal-constructivisme groep) toe voegen dat deze theorie echt gecharmeerd van sociale netwerken in plaats van learning management systemen. zie bijvoorbeeld Jane Hart’s use your Enterprise Social Network for workplace learning.

Wat ik merk dat bij technologie/software, er een code in de techniek zit (zoals DNA!) En de code wordt bepaald door de mensen die de technologie hebben ontworpen. Deze code is redelijk onzichtbaar en komt er pas uit als je merkt dat je dingen onhandig vindt of graag anders zou hebben gezien. De code het maakt het moeilijk voor mensen met een andere kijk op leren de technologie te gebruiken voor een ander doel. Zo maken we gebruik van Ning, een sociaal netwerk voor onze leertrajecten met Ennuonline. We zouden ook voor een Learning Management System (LMS) kunnen kiezen. Echter, de meesten van de LMS die we hebben getest zijn veel minder gericht op interactie en het is lastig om de deelnemers actief aan het stuur te laten draaien. Een voorbeeld: als ik werk met Moodle nodigt de technologie mij uit om de cursus met alle secties op voorhand voor te bereiden en klaar te zetten. In Ning, nodigt de technologie nodigt mij uit om nieuwe discussies te starten wanneer ik dat nodig vind. Dit stimuleert een meer flexibele rol voor de begeleider.

Lessen uit het artikel? Het is belangrijk om je eigen overtuigingen te kennen bij de keuze en het gebruik van technologie .. probeer ‘de code in de technologie’ te kraken. Zo maak je bewustere en betere keuzes. Ga hiervoor ook in gesprek met de makers of probeer goed te luisteren wat hun overtuigingen zijn.

 

Posted in introductie van nieuwe media, sociale media voor trainers | Tagged | Leave a comment

Kun je een hamburger eten? Kun je online overleggen?

Hier is een hele grappige scene uit Expeditie Robinson. Remy krijgt een hamburger, maar omdat iedereen allerlei enge insecten te eten krijgt kan hij het idee niet uit zijn hoofd krijgen dat hij maden of insecten aan het eten is.  Als gevolg van dat idee lukt hem niet de hamburger op te eten. Bekijk de scene hieronder als je niet naar Robinson hebt gekeken afgelopen seizoen. Als je wel hebt gekeken kun je je het moment vast nog wel herinneren!

Ik moest aan deze scene denken omdat ik vandaag werd herinnerd aan het belang van overtuigingen in je hoofd bij het zien van mogelijkheden van nieuwe media om te overleggen. Ik had een overleg in het noorden (oa. met Sibrenne) en wilde het heel graag online doen. Dit hadden we al eerder voorgesteld vorig jaar maar de groep vond het toch wel heel belangrijk om elkaar te zien. “het is echt nodig voor een goed gesprek”. Uiteindelijk hebben we na een keer testen een meeting via adobe webinar gedaan. Ik was extra trots dat het heel goed ging en iedereen het een goede meeting vond. Het kostte wel wat overredingskracht om dit uit te proberen! Zelf heb ik al lang geleden met een consultant uit Amerika gewerkt waarbij ik ook dacht dat dit niet kon zonder af te spreken. Maar het lukte! Mijn overtuiging dat je online heel wat kunt doen is toen gevormd door deze sterke ervaring.

Zie hieronder ook het filmpje met interviews over mobiele telefoons uit 1999… “ik heb een antwoordapparaat en dat is prima” “als mensen me willen bereiken kunnen ze dat per brief doen en als het dringend is heb ik telefoon thuis” :). Deze overtuigingen over de noodzaak om mobiel bereikbaar te zijn zijn zeker veranderd!

Om in organisaties nieuwe manieren van online communiceren en samenwerken effectief te introduceren heb je in ieder geval een aantal mensen nodig die zien wat er kan (die de hamburger wel kunnen opeten!). De overtuiging dat je elkaar niet altijd hoeft te zien om een zinnig gesprek te hebben of van elkaar te leren is daarbij heel belangrijk. Wat zijn jouw eigen overtuigingen? Wat kan volgens jou echt niet online?

Posted in change management, introductie van nieuwe media | Tagged | Leave a comment

Hoe persoonlijk maak jij personal branding?

Ook gepubliceerd op in40dagenonline.nl

Mijn dochter van 13 vindt mij een loser op Instagram. Als ik een foto plaats heb ik maar 1 of 2 likes. Als zij een foto plaatst krijgt ze zo 100 likes. Veel van haar foto’s staat ze zelf op, of met vriendinnen, en een like is eigenlijk feedback. Wat je daar ook van vindt, het is een generatie die het online presenteren wel met de paplepel ingegoten krijgt (en niet van mij dus :). Voor professionals die niet opgegroeid zijn met sociale media is het jezelf online presenteren niet iets wat je op school geleerd hebt. Je moet er dus nog je weg in vinden. Hoe presenteer je jezelf online? Via welke media? Hoeveel tijd steek je erin? Levert het ook echt wat op?

Dit soort vragen komen aan bod in de online cursus Bouw je online reputatie, die je op elk moment kunt starten. Herken je de vragen maar heb je nog iets nodig wat je over de streep trekt om mee te gaan doen aan de cursus? Volg dan de 5 tips die we de komende 2 weken hier op de blog delen over personal branding online.

Tip 1: Bepaal zelf hoe persoonlijk je wilt zijn in je personal branding als professional

hamidounHoe persoonlijk wil je zijn online als professional? Wil je dat mensen ook weten wat je hobby’s en mislukkingen zijn of niet? Voor mensen die niet opgegroeid zijn met sociale media voelt het al snel ongemakkelijk en opschepperig.

Hoe persoonlijk je wilt zijn is iets waar je zelf een weg in zult moeten vinden. Ik deel bijvoorbeeld wel af en toe mijn achtergrond met ontwikkelingswerk in Afrika, het is namelijk een duidelijk onderdeel van mijn ervaring. Ik werk ook veel in de ontwikkelingssector. Ik deel ook over mijn dochters als het relevant is voor het illustreren van gebruik nieuwe media door jongeren. Wat ik bijvoorbeeld niet deel is dat ik scoliose heb (behalve nu!). Dit heeft namelijk voor mij geen invloed hoe ik mijn werk doe. Ik kan me voorstellen dat voor iemand anders dit zo belangrijk is voor je identiteit dat je het wel graag deelt. Een aantal richtlijnen om je te helpen na te denken over wat JIJ wilt delen:

Wees authentiek

Authentiek heeft te maken met oprecht zijn, laten zien wie je bent. Het is dus beter minder te plaatsen maar wel vanuit betrokkenheid bij de onderwerpen waar je over schrijft. Alleen zo krijgen mensen een goed beeld van wie jij bent. Als het maar past bij wie je bent.

Deel niet alles 

Authentiek zijn betekent niet dat je alles hoeft te delen. Je kunt laten zien wie je bent door een gedeelte van je werk en gedachten te delen.  Uiteindelijk wil je dat mensen je leren kennen als unieke professional. Je kunt ook een deel van je professionele leven delen en toch genoeg laten zien om interessant te zijn.

Deel niet je hele privéleven

Je kunt ook online delen als professional zonder over je privéleven te praten. Je hebt namelijk een eigen visie als professional op je vak en bij personal branding als professional wil je dat uitdragen. Natuurlijk is je professionele visie ook beïnvloed door wat je privé meemaakt. En het is ook deel van je identiteit. Dus het mag natuurlijk wel.

Maak onderscheid tussen je professionele online accounts en je privé accounts (of juist niet)

Het is ook mogelijk voor verschillende identiteiten verschillende accounts aan te maken, bijvoorbeeld een aparte account als juf op Facebook, en een privé account voor vrienden. Bedenk wel dat juist het leuke van sociale media is dat je de hele persoon leert kennen en dat een extra account meer werk is. Werk en privé lopen bij sociale media door elkaar en je kunt natuurlijk best een campagne van je werk ook via Facebook met je vrienden delen.

Kijk af

Een goede oefening is om af te kijken bij anderen. Wie heeft bv. een manier van delen die persoonlijk is en toch professioneel die jou aanspreekt? Lees eens goed wat hij of zij deelt en probeer een aantal tweets of berichtjes te schrijven in dezelfde stijl.

Zie ook:

Wat vind jij lastig bij het beslissen wat je online deelt? Deel het in de reacties.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Verandering door nieuwe media: voorbeeld van betere samenwerking via slack

Ik vind het fascinerend om te zien hoe onze gewoontes veranderen (of juist niet veranderen!) gedreven door nieuwe technologie.

ipad kaften

Gisteren belde Patricia en omdat zij als contact in mijn telefoon staat neem ik op met “Dag Patricia met Joitske” het antwoord is “Hoi met Patricia” wat een rare start is van het gesprek want ze weet zelf ook dat ik het net zei. Blijkbaar kun je niet zo snel je standaard zinnetje veranderen. Het startzinnetje “hoi met Patricia” stamt uit de tijd dat er nog geen naamsvermelding was op het scherm van je telefoon. Een gewoonte die blijkbaar flink ingesleten is. Ik vind het een grappig voorbeeld van de invloed op technologie op onze communicatie en hoe onze gewoontes nog lang achter lopen..

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken moest je tot ongeveer 6 maanden geleden eerst door een scanner als bezoeker waardoor je linksom moest lopen. Nog wel 3 maanden nadat de scanner weg was bleef ik braaf linksom naar de roltrap lopen. Tot me opviel dat iedereen voor mij naar rechts liep en dat je dan sneller op de roltrap staat! Ik voelde me best dom dat ik als een schaap naar links was blijven lopen.

Al eerder blogde ik over mijn oma uit Hattem die dialect (plat) praatte maar dat via de telefoon niet kon. Over de telefoon kon ze alleen ABN nederlands praten :). Een oudere manager die ik tegen kwam kon niet van een scherm lezen en zorgde dat alles geprint werd. Het paperless office zal hij niet meer meemaken hopelijk…Het is eigenlijk net of onze gewoontes continue achter lopen bij de nieuwe technologie en het niet bij kunnen benen.

Soms werkt het andersom en kun je technologie ook inzetten om een verandering in gang te zetten. In team van 5 mensen merkten we op dat we eigenlijk vooral advies inroepen van degenen waar je mee samen werkt in een project en dat de drempel om even snel een ander mee te laten kijken toch hoog is. Mijn antwoord was eigenlijk om dan bewuster een rol in het leven te roepen van ‘meedenker’. Een collega stelde echter voor om slack te gebruiken, waarmee je snel een vraag kun stellen en iemand ‘in een gesprek’ kunt roepen door zijn of haar naam te taggen. We zijn nu een maand aan het slacken en het werkt! Ook grappig is dat het slacken goed werkt en een ander groepje er naar keek maar het te chaotisch vond. De reden waarom het zo goed werkt is ook wel dat deze collega het al veel gebruikt en ons hielp de toepassing even goed uit te proberen, over de eerste hobbels heen hielp.

 

Posted in introductie van nieuwe media, organisatie2.0, Uncategorized, virtuele teams | Tagged | Leave a comment

Vakantie tips

louka in ethiopie(deze blog staat ook op onze website ennuonline)

De vakantietijd komt eraan, ik ga met het hele gezin naar Ethiopië waar we ook gewoond hebben dus heel spannend. Op de foto mijn dochter met de buurtjes die we ook nu gaan opzoeken. Wifi schijnt niet overal heel goed te zijn in Ethiopië maar toch hoop ik dat we af en toe online kunnen. Ik vind het zelf wel lekker bij te blijven met mijn mail zodat ik na de vakantie niet schrik. Ga jij in je vakantie online of juist een aantal weken offline? Ik sprak laatst iemand die verslaafd is aan sociale media maar in de vakantietijd bewust niet online gaat. Hier een aantal suggesties hoe je #ennuonline slim kunt gebruiken om goed vakantie te vieren.

Voor je vakantie

 • Maak gebruik van de online communities waar reizigers ervaringen delen om je voor te bereiden. Zoek op Fora tips over je vakantiebestemming. Zo is er bv. waarbenjij.nu waar veel reizigers bloggen. Zoals dit verhaal over Lalibela waardoor ik weer even besef dat in Ethiopië veel mensen achter je aan gaan lopen…Lonelyplanet is ook een goede start, waar je ook fora hebt per land, de country forums.
 • Zoek en boek online.  Tripadvisor en Airbnb ken en gebruik je waarschijnlijk al. Via Airbnb kun je alternatieven vinden voor een hotel zoals een heel huis huren. Hier kun je via de reviews van andere mensen voorkomen dat je op een vervelende plek terecht komt.
 • Wil je nog even een taal bijspijkeren? Gebruik een site als duolingo.
 • Gebruik ook apps om je voor te bereiden. Zo kun je met de world customs en culture app over gewoonten leren (ik kon hem zelf niet vinden, alleen in de US store?) of met de compare cultures app kun je twee landen vergelijken.
 • Hulp bij het inpakken? http://www.inpaklijst.nl/ of http://www.mijnvakantiechecklist.nl

Tijdens je vakantie

 • Heb je je pinpas laten liggen in de automaat (mij overkomen toen de automaat het geld gaf voor de pinpas, wat in nederland andersom is)? Of paspoort kwijt? Je kunt kopieën meenemen maar helemaal handig is je belangrijke documenten scannen en op Evernote bewaren. Zo kun je er altijd bij mits je wifi hebt.
 • Wil je lekker offline blijven? Het is ook een idee om als bedrijf of professional geen stilte te laten vallen door Tweets of Blogposts in te plannen. Je kunt een gouwe ouwe plaatsen, vooruit bloggen. Of vraag een gastblogger op je blog.
 • Wil je wel graag delen, dan kun je bv. een reisblog schrijven voor de thuisblijvers. Maak een blog aan op wordpress.com, blogger.com of op waarbenjij.nu
 • Gebruik apps als everplaces om leuke plekken te vinden. Al staat Ethiopië daar nog niet op.
 • Stuffyourrucksack als je in contact wilt komen met lokale charities.

Na de vakantie

 • Heb je last van after blues? Hier nog wat tips om het vakantie gevoel vast te houden, door bv. reisblogs te lezen of alvast je volgende vakantie te plannen!
 • Hou je niet zoals ik je inbox bij op vakantie? Dan hier tips hoe je na je vakantie weer door je mailberg heen komt zonder meteen weer op vakantie te willen… Overigens meld ik me altijd af voor alle LinkedIn groepen voor de vakantie.

Jij nog handige tips/ aanvullingen? Deel ze hieronder!

Posted in cool tools | Leave a comment

Screenagers, generatie X en technologie

foto

Ik was vorige week bij een avond georganiseerd door NVO2 en connect over generatieleren en het was een hele leuke avond vol met dit soort dialogen:

Hoe zou het zijn om een organisatie te werken zonder jongeren?”

Oudere: “Ik zou het heel saai vinden!

Oudere: ” en hoe zou dat andersom zijn, een organisatie zonder oudere generaties?”

Jongere: “ik zou het geklaag best missen!:)

Edna Walhain en Emiel Nijenhuis van Koffie en bubbels gaven achtergrondinformatie over de generaties. Behalve screenagers (geboren 1985 en 2000, opgegroeid met internet) en generatie X (geboren 1955- 1970 – de mijne! opgegroeid met de dreiging van de bom) die er vooral aanwezig waren zijn er nog de Babyboomer (geboren tussen 1940-55, ook wel de protestgeneratie) en de pragmatische generatie: geb 1970-1985. De kenmerken van een generatie hebben alles te maken met de formatieve periode wanneer de mensen uit deze generatie tussen 15 en 25 jaar oud zijn. Zo zijn de screenagers opgegroeid met internet en chaos en generatie Y tijdens de oliecrises en het ijzeren gordijn en protesten tegen de atoombom. Dit brengt wel degelijk een manier van kijken en werken met zich mee. Hoewel de discussie ook ging over of iets een generatieverschil is of een levensfase geloof ik wel dat je generatie een bepaalde manier van kijken en werken met zich mee brengt. Technologie kwam regelmatig terug als thema.

foto5

Stelling  Zonder jongeren blijven organisaties niet bij met technologische ontwikkelingen. Bij de uitwisseling bleek dat we het hier eigenlijk wel mee eens zijn. Jongeren zijn vaardig in het omgaan met nieuwe technologieën en flexibel in toepassingen zoeken. Ze gaan zelf op zoek naar de beste programma’s. Een opmerking: de ouderen moet de nieuwe programma’s aanleren en jongeren laten technologie voor zich werken. Oudere generaties zijn opgegroeid met het idee dat technologie en software duur en schaars is, terwijl het nu overal aanwezig, goedkoop en voor iedereen te gebruiken. Een belangrijke verklaring voor het omarmen van sociale media en samenwerkingstechnologieën is dat het aansluit bij de manier waarop jongeren willen werken. Ze willen kennis zoeken en delen, netwerken. Dit past bij eigen ideeën over organiseren en communiceren, niet via de hiërarchie maar via snel bewegende netwerken die continue in verandering zijn. Echter, lang niet in alle organisaties lukt het om met jongeren wel innovatie in manieren van werken op gang te krijgen. Dit hangt af van het aantal jongeren (1 stagiaire gaat het verschil niet maken) en ook van de ruimte die jongeren krijgen om invloed uit te oefenen. Het is niet evident dat in een hiërarchische organisatie naar de junior geluisterd gaat worden. Dit is logisch vanuit de gedachte dat je ervaring nodig hebt om mee te kunnen praten.

Ik geloof zeker in de generatieverschillen en de overtuigingen erachter, hoewel ik natuurlijk ook van het delen en ontwikkelen ben (en de online tools). Uiteindelijk ben ik bijvoorbeeld veel langzamer dan jongeren. Met flappybird kom ik echt niet verder dan 4 hops terwijl mijn dochter al op 150 zit. Ook herken ik wel een aantal overtuigingen bij mijzelf zoals het belang van ervaring. Ga het eerst maar eens doen en toepassen voordat je mee gaat praten over een onderwerp. Wat ik eruit mee neem is dat we met Ennuonline ook wat bewuster de link naar andere generaties kunnen maken. Ook binnen opdrachten zal ik wat scherper kijken naar verschillende generaties. Verder merkte ik dat men ervan uit gaat dat jongeren technologie wel in de vingers hebben – maar dat is mijn ervaring overigens helemaal niet. Ze krijgen het wel snel onder de knie maar er valt nog veel te leren ook voor jongeren over bijvoorbeeld Personal Knowledge Management.

 

Voor meer informatie over generatieverschillen zie oa:

Posted in creativiteit, diversiteit, leren in organisaties | Leave a comment

My first infographic: sociaal leren in organisaties

Mijn eerste zelfgemaakte infographic!

Ik was benieuwd naar hoeveel bedrijven al gebruik maken van slim online uitwisselen binnen de organisatie, sociaal leren. Ik zie dat medewerkers vaak thuis wel facebooken, facetimen, appen en van allerlei sociale media gebruiken maar binnen de organisatie met collega’s heel anders communiceren- toch vooral via vergaderingen. Soms is er geen tool met het gemak van Facebook, een intranet forum kan veel onhandiger zijn. Ook hangt het samen met de cultuur van het bedrijf, als mensen niet gewend zijn samen te werken en uit te wisselen zullen ze dat online ook niet snel gaan doen, ook al zijn de tools er wel. Zo hebben veel bedrijven wel Yammer wat wel hetzelfde gebruikersgemak biedt als Facebook. Wist je dat Nederland voor Yammer een heel belangrijk land is?

sociaal leren in organisatie

Wat je ziet in de infographic is dat 70% van de mensen sociale media gebruiken (bron: CBS, 2013) ongeacht opleidingsniveau. Echter, maar 34% van de bedrijven gebruiken sociale media voor kennisuitwisseling binnen de organisaties. Veel vaker (68%) is de marketing afdeling actief met het benutten van sociale media. Gek dat marketing hierin zo voorop loopt? Ik zie dat al jaren en heb het nooit goed begrepen.

Het onderzoek van Evolve naar interne sociale media voegt daar nog wat interessants aan toe: als er wel geïnvesteerd wordt in kennisuitwisseling via sociale media intern (ook wel online communities genoemd) dan is in 70% van de gevallen de communicatieafdeling betrokken. Zelf werk ik met een organisatie samen met de communicatie en opleidingsafdelingen (HRD) en ik zie dat HR grote toegevoegde waarde heeft. Qua platformen worden eigen sociale intranetten gebruik, of Yammer, LinkedIn en Facebook worden ingezet voor interne communicatie. Voorbeelden van nederlandse platformen zijn WorkVoicesWinkwaves en Plek.

Nog belangrijker: slechts 37% heeft de taak van community manager of facilitatie benoemd en bij 1 of meerdere personen ondergebracht. 36% van de organisaties heeft niemand aangewezen en 24% vrijwilligers of 2% stagiair. Wat een onderwaardering van deze belangrijke taak!

Overigens zijn er nog meer manieren om naar sociaal leren in organisaties te kijken, meer in samenhang met een leercultuur en reflectie maar daar zijn nog minder cijfers over bekend.

Wil je ook zelf een infographic maken? Ik kan piktochart zeker aanbevelen! Hier nog een interessante infographic over hoe HR bezig is met sociale media.

Bronnen:

Posted in faciliteren van leernetwerken, leren in organisaties, organisatie2.0 | Tagged , | Leave a comment

Organiseer geen workshop: ga fietsen!

Ik deed vorige week mee aan een internationale webinar van de ASTD en kreeg spontaan feedback over Europeanen. Het webinar heette ‘what makes multi-cultural training different?’ en ging over het faciliteren van internationale groepen online. Een deelneemster deelde haar observatie dat Europeanen ‘zo weinig gewend zijn aan technologie‘. Als zij Europeanen in haar cursussen heeft gaan al haar bellen rinkelen dat ze meer ondersteuning moet geven! Ik herken het verschil wel. Ik zie hoe de meeste Amerikanen en Canadezen met gemak een webinar organiseren of online hele verhalen ophangen. In Nederland zie ik toch nog maar mondjesmaat vernieuwing.

Amsterdam beweegtCreative Commons License FaceMePLS via Compfight

Het is wel een beetje een stokpaardje van mij ‘als je niet kunt fietsen is lopen altijd sneller‘ – Stel dat je als trainer/adviseur uitgenodigd wordt een team te helpen met timemanagement – wat doe je dan? Je organiseert een workshop omdat we dat zo gewend zijn (= lopen). Maar het kan ook anders, door online te beginnen bijvoorbeeld, of online tools slim in te zetten tijdens de workshop om andere gesprekken te faciliteren of het helemaal online te organiseren (fietsen). Omdat je als trainer niet kunt fietsen ga je het ook niet doen…

Een mooi voorbeeld uit mijn praktijk: ik ben gevraagd om een team te helpen wat gedeeltelijk in Canada en gedeeltelijk in Nederland zit. De vraag was om een middag workshop in Nederland te organiseren, en dan later dezelfde workshop in Canada na te laten doen onder leiding van een deelnemer hier. Na wat denkwerk besloot ik dat ik het belangrijk vond om met het hele team te werken om zo een gezamenlijk leerproces door te maken en elkaar beter te gaan begrijpen. Dus nu is het 2 weken online geworden met een videoconferentie sessie met het hele team van 3 uur lang. Ik denk dat veel andere adviseurs voor de middag workshop waren gegaan, maar ik denk dat dit een veel betere interventie is, met meer impact op het team en de samenwerking.

Ik schreef al eerder over sociale media als instrument voor trainers en de nieuwe mindset die er nodig is om breder te ontwerpen dan de bekende workshop. Hier vind je de 5 overtuigingen waar ik over blogte. Ik werk zelf nu al minstens 8 jaar intensief online .. ik vermoed dat je zelf wel veel ervaring moet hebben voor je het echt als gelijkwaardig gaat inzetten. Dat veranderproces zit best diep.

Wil je meer leren over online faciliteren ? Meld je aan bij de LOSmakers groep op LinkedIn of doe mee met onze workshop ‘je training nog sterker met sociale media’ op 25 april. Of nog eerder: ‘ontwerp je blended leertraject in 1 dag‘ op 11 april

Posted in faciliteren met sociale media, online faciliteren | Tagged | Leave a comment

Met technologie internationale samenwerkingsissues oplossen is een mythe

Yvonne van der PolDit interview heb ik ook op Ennuonline geplaatst.

Yvonne van der Pol werkt vanuit haar bedrijf Luz azul trainingen, advies & coaching aan intercultureel vakmanschap. Ze heeft in 2013 de leergang Leren en veranderen met sociale media gevolgd. In de leergang heeft ze een blended leertraject over interculturele effectiviteit ontwikkeld, zowel in-company als in open inschrijving. Het optimaliseren van werkrelaties van mensen uit verschillende culturen is de kern van haar werk. We leven in een ‘global village’ door internet. Ik ben benieuwd wat we van haar kunnen leren over intercultureel online werken….

Vanwaar je interesse in intercultureel vakmanschap?

Ik heb Sociologie van de niet-westerse samenlevingen gestudeerd en heb 10 jaar in internationale samenwerking gewerkt. Al op mijn 18e jaar ging ik naar de Verenigde Staten, dan kom je in een andere cultuur en moet je je aanpassen. Ogenschijnlijk lijken er veel overeenkomsten, maar onder de oppervlakte zijn er grote verschillen. Toen ik later in Costa Rica onderzoek deed, stuitte ik weer op andere interculturele uitdagingen.  Ik gaf bijvoorbeeld een presentatie waar kritiek in zat en de volgende dag zei de directeur geen goedemorgen meer. Dat zet je wel aan het denken over het belang van communicatie en interculturele vaardigheden. In een andere cultuur gelden heel andere vanzelfsprekendheden en manieren om de wereld te ontcijferen.

Is intercultureel samenwerken een vaardigheid die inmiddels sterker ontwikkeld is door alle ontwikkelingen op internet van de afgelopen 20 jaar?

DeepCultureModelHet lijkt inderdaad of we nu in een global village leven, internet legt een verbindingslaag over de hele planeet. Echter, dat is alleen oppervlakkig zo. Er is verschil tussen oppervlaktecultuur en dieptecultuur (zie Deep culture model of intercultural adjustment van Joseph Shaules). Wat betreft oppervlaktecultuur zijn we inderdaad dichter bij elkaar gekomen; in een game zit bijvoorbeeld een Amerikaanse of Chinese situatie. Zo krijgen jongeren eerder andere dingen en andere culturen mee dan vroeger. Echter het diepere begrip en vakmanschap ontwikkel je er niet mee. Het is de illusie dat met globalisering interculturele competenties vanzelf meekomen– integendeel zelfs, soms nemen beeldvorming en vooroordelen alleen maar toe. Tegelijkertijd is het zo dat het ontwikkelen van intercultureel vakmanschap steeds belangrijker wordt omdat veel meer werk internationaal is, van tuinbouw tot detailhandel, van wetenschap tot onderwijs.

De vraag is: in hoeverre ga je elkaar beter begrijpen? Neem de samenwerking rond wikipedia. Die communicatie is heel talig – hierbij hebben native speakers een voorsprong op niet-native speakers. Tegelijkertijd kunnen native speakers zich soms minder inleven in  mensen die zich onvoldoende genuanceerd op detailniveau kunnen uitdrukken.

Een ander voorbeeld: de open data beweging. Er is veel te doen om meer transparantie van data. Belangrijk is dat dit ook uit een culturele overtuiging voortkomt. Als je uit een regime komt waar je niet veilig bent, kan er veel angst zijn voor het online delen van informatie en ervaringen. Als je deze onderstroom niet meeneemt in je aanpak voor open data, dan blijkt het project misschien toch minder doeltreffend dan gehoopt… Meer hierover kun je lezen op Yvonne’s blog.

In hoeverre maakt nieuwe technologie internationaal samenwerken met partners of klanten in andere landen makkelijker of moeilijker? Waarom?

De nieuwe technologieën maken het zeker makkelijker, je kunt werken met Skype,  webinars, email, Yammer, en andere tools, dat is zeker praktischer dan 20 jaar geleden.  Maar je  moet het wel goed organiseren.

Het is een mythe dat met technologie de samenwerking over grenzen heen wordt opgelost. Technologie kan het ook vertroebelen: iedereen blijft vanuit persoonlijke en culturele veronderstellingen werken. Mensen denken snel dat samenwerking met technologie is op te lossen. Belangrijk is dat het altijd gaat over het creëren van vertrouwen om effectief samen te kunnen werken. De nieuwe technologie is fantastisch maar je moet leren om daarin samen te werken. Dat is hetzelfde als altijd: je moet alert blijven- op de menselijke interactie, letten op de non-verbale communicatie in het virtuele team. Komt er geen antwoord omdat de technologie niet werkt of omdat iemand om andere redenen afhaakt? En hoe krijg je daar vervolgens de vinger achter?

Kunnen we ook iets leren van het interculturele vakgebied voor het werken met nieuwe media? Is er een parallel te vinden tussen actief leren zijn in een nieuwe cultuur en leren om gaan met een nieuwe technologie ?

Er zijn wel parallellen te trekken tussen het leren omgaan met nieuwe media en het bewegen in een nieuwe cultuur. Het gaat in beide gevallen om een nieuwe situatie waarin je de codes niet kent. Je hebt behoefte aan kennis over hoe het werkt en hoe je zelf je weg daarin leert kennen. Weten van jezelf hoe je reageert in dit soort situaties is belangrijk – hoe open-minded, leergierig, flexibel, doortastend ben je?

Schermafbeelding 2014-02-24 om 21.26.23Ik werk met de online assessmenttool de Intercultural Readiness Check die is gebaseerd op drie domeinen: Connect, Perform en Enjoy. In die interculturele competenties (zie diagram) zit wel een parallel met het omgaan met nieuwe media –zoals hoe ga je om met onzekerheid? Sommige mensen gaan eerder mee met iets nieuws dan anderen. Maar ook: hoe verbind je je online met elkaar en hoe werk je effectief met elkaar?. Je zou dus makkelijk kunnen stellen dat Connect, Perform en Enjoy geldt zowel voor persoonlijk intercultureel vakmanschap als het omgaan met nieuwe media.

Posted in interculturele communicatie, introductie van nieuwe media | Tagged | Leave a comment

De olifantenpaadjes van een leerkring

Ik heb de afgelopen 3 maanden een leerkring gefaciliteerd over duurzame energie. We gebruiken in dit geval de term leerkring maar soms wordt ook de naam leernetwerk, kenniskring of community of practice gebruikt. Ik startte met een gesprek met de initiator, als een ontwerpgesprek. We bespraken oa. wie uit te nodigen, rollen in te vullen, online uitwisselen of face-to-face? Het is niet makkelijk deze besluiten allemaal al vantevoren te nemen. Er waren ook verschillen: ik vond het belangrijk breed uit te nodigen maar de initiator wilde liever met een voormalige werkgroep beginnen. Ik was wel bezorgd of het allemaal zou kunnen werken. Mijn grootste zorg was dat er binnen 3 maanden een advies zou moeten liggen en mijn angst was dat het ipv een leerkring in een projectgroep zou veranderen. Wat voor mij belangrijk is dat professionals kunnen leren van elkaar over hun praktijk zodat er individueel en collectief geleerd wordt. Uiteindelijk zette ik mijn zorgen opzij en gingen we gewoon aan de slag – wel afgesproken dat de 3 maanden een soort start periode waren om daarna het vervolg te bepalen.

De dynamiek in de leerkring

Het volgende gebeurde in de 3 maanden:

 • Een aantal mensen kwamen nooit opdagen..
 • De initiatiefnemer werd ziek en kon niet deelnemen aan de bijeenkomsten, echter, 2 anderen bleken een groot belang te hebben (een coordinator en iemand uit de stuurgroep) bij het onderwerp en werden eigenlijk mede-facilitatoren.
 • Een groepje professionals vonden elkaar, komen altijd en hebben ook veel contact tussen de bijeenkomsten door.
 • Eén persoon realiseerde zich dat zijn praktijk niet helemaal matcht met de focus van de leerkring, hij stuurde een collega die makkelijk aansluiting vond.
 • The groep was verdeeld over het nut van online uitwisselen, dus vooral email en online surveys werden gebruikt. De online surveys waren voorheen onbekend maar was een goede nieuwe starttool omdat meteen de meerwaarde werd ervaren. Eén deelnemer nam later het initiatief voor een LinkedIn experiment. En last but not least (verrassing voor mij!)
 • Het was vrij makkelijk om de individuele leervragen te combineren met de vraag voor advies vanuit de organisatie. We maakten een inventarisatie van de belangrijkste praktijkvragen, stelden hier prioriteiten in en gebruikten dit als basis voor een praktijkonderzoek en advies. Eigenlijk werd het wel gewaardeerd dat er een praktische vraag om advies lag.
 • 3 maanden was erg kort, maar we kregen de flexibiliteit om het traject iets langer te maken. Naar het einde konden we samen brainstormen over het vervolg.


De olifantenpaadjes 

Ik heb al eerder geblogd over the balance between design and emergence in communities. Ik leerde de term olifantenpaadjes kennen tijdens een MOOC over verandermanagement door SIOO. Een feest der herkenning! Dat bedoelde ik met mijn foto en altijd mooi als er al een naam voor bestaat. Olifantenpaadjes zijn de weggetjes die mensen nemen om van  A naar B te komen, buiten de reguliere paden (zie mijn foto hier uit de wijk).  Er is een  mooie  video van 14 minuten over olifantenpaadjes, De 3 maanden van ‘aan de slag’ was precies een mooie periode om een hoofdpad te nemen en de olifantenpaadjes van deze leerkring te ontdekken, zoals het profiel van de mensen die zich wel en niet in het onderwerp herkennen. Maar ook de leeractiviteiten die aanslaan – het moet wel snel wat opleveren.

Ontwerp versus zelf-organisatie

De ervaring met deze leerkring heeft me wel over mijn angst voor strak ontwerp heen geholpen. Ik was altijd bang om niet voldoende ruimte voor zelf-organisatie te bieden in een leerkring (of community of practice). Je kunt best met een duidelijk ontwerp starten, die biedt houvast bij professionals die resultaatgericht zijn. Zolang je maar genoeg oog hebt voor de olifantenpaadjes.

Posted in change management, faciliteren van leernetwerken, informeel leren | Tagged , , , | Leave a comment