Van een bijeenkomst naar een community of practice

Read this document on Scribd: From a meeting to a community of practice

Samen met Sibrenne Wagenaar heb ik twee jaar lang het leernetwerk ecollaboration gefaciliteerd vanuit de community of practice theorie. In die twee jaar is het netwerk gegroeid van 20 enthousiastelingen, tot een groep van 120 mensen die bij een email lijst aangesloten zijn en waarvan ieder kwartaal 20-30 mensen naar een bijeenkomst komen om uit te wisselen en te borrelen. Het netwerk heeft ook een boekje opgeleverd over ecollaboration met de titel I collaborate, e-collaborate, we collaborate, en als ondertitel  ‘als je niet kunt fietsen is lopen altijd sneller’. Via via hoorden we dat het boekje bij een Atos Origin workshop werd uitgedeeld, toch mooi dat ervaringen zo rond lopen. Het netwerk gaat nog steeds door en onlangs was er een themabijeenkomst over Open Source.

We hebben het proces van de ontwikkeling van het leernetwerk gedurende 2 jaar vrij gedetailleerd gedocumenteerd in een besloten wiki, en daar dit artikel van gemaakt. We hebben geprobeerd onze manier van werken te beschrijven om zo wat meer handen en voeten te geven aan het idee van faciliteren vanuit een community of practice perspectief. Wat wij ervaren hebben is dat het heel anders is dan het faciliteren van een vergadering of workshop. Het is nl. iets wat je 24 uur per dag doet, en niet gecomprimeerd in een vergadering van 2 uur of een workshop van een dag. Het is een voordeel als je zelf ‘practitioner’ bent kan co-faciliteren. Bovendien moet je af en toe je eigen ideeen over wat het beste is loslaten om andere mensen de ruimte te bieden.

Het is gepubliceerd op de site van het Journal van International Association of Facilitators, daar is het alleen voor leden beschikbaar. Hierbij de verwijzing naar het artikel.

Wagenaar, S., & Hulsebosch, J. (2008). From ‘a meeting’ to ‘a learning community’ Community of Practice theory-informed facilitation of an inter-organizational community of practice: the case of the e-collaboration learning community. Group Facilitation: A Research and Applications Journal, 9, 4-25

This entry was posted in Leren in netwerken and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Van een bijeenkomst naar een community of practice

  1. Hoi Joitske,
    Leuk artikel. Ook al ben ik niet meer zo actief met de ecollaboration meetings, ik ben er veel mee bezig. Net met een organisatie in z.afrika een monitoringsysteem opgezet om de organisatie PEPFAR compliant te maken met behulp van Google Docs – genoeg om weer erg enthousiast te worden over ecollab.
    Zie m’n recente post hierover.
    groet, wouter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*