Wat kan een werknemer in een organisatie met sociale media?

Mijn telefoonImage by Jaap Stronks via Flickr “ik bel liever op

Vorig week heb ik met Sibrenne Wagenaar, waarmee ik samenwerk in Faciliteeronline een workshop verzorgd voor de opleidingsafdeling van een bank. Deze workshop is voor onszelf  altijd een mooie realiteitscheck. Er zaten al wel een aantal mensen op Twitter en er was een fanatieke game-ster in de groep, maar de meerderheid wist niet wat sociale media zijn en associeert het vooral als iets wat hun kinderen gebruiken. Hoewel ik dacht dat een aantal media al gewoon aan het worden zijn, moest ik het woord ‘bloggen’ ook uitleggen. Na een overzichtspresentatie en voorbeelden van toepassingen ging iedereen aan de slag met het verkennen van een twee-tal tools met de keuze uit een RSS-lezer, wiki, social network, social bookmarking of twitter. Hierna werden mensen gevraagd naar hun ervaringen en manier waarop ze het in hun werk willen toepassen. Hierbij een lijstje van dingen die opvielen en wat de lessen daaruit zijn voor het gebruik van sociale media in organisaties:

  • Voor lager opgeleiden is het Engels toch nog wel een obstakel, dan loont het om uit te kijken naar tools met een Nederlandse interface (zoals Ning, wat je op veel verschillende talen kunt zetten).
  • Een aantal mensen ziet erg op tegen ‘technische hobbels’ en een nieuwe manier van werken, verandering. Als het aanmelden niet meteen goed lukt, worden ze bevestigt in hun beeld dat het allemaal moeilijk en lastig is. Veranderingen zoals een nieuwe stappen komen regelmatig voor, zo veranderen veel web2.0 services omdat ze in ontwikkeling zijn (overigens vaak verbeteringen, al was ik niet blij met de ‘gifts’ in Ning.. Er is dan ook wel wat doorzettingsvermogen en experimenteer interesse nodig vanuit de deelnemers. Wat hierbij helpt is ten eerste goede ondersteuning bij de eerste stappen zodat mensen niet meteen gefrustreerd raken. Maar tegelijk het stimuleren van een houding van doorzetten en zelf uitvogelen en niet meteen bij de pakken neer gaan zitten.
  • Misschien is de manier van werken in alle openheid en waarbij je veel informatie verwerkt niet voor iedereen. Zoals één deelneemster aan het einde zei: “Het is niet iets voor mij, ik bel mensen liever op. Ik doe alleen mee als het moet“. Het is dus belangrijk het een rijk scala aan manieren van werken te stimuleren en mensen niet te dwingen om een bepaalde technologie te gebruiken.
  • Ik was al helemaal gewend aan het feit dat social networking en wikis beter scoren dan bijvoorbeeld social bookmarking met delicious. Maar in dit geval werden verschillende mensen heel enthousiast over social bookmarking en was dit eigenlijk precies de toepassing waar die ze nodig hadden om informatie tussen collega’s over deskundigheid en deskundigheidsbevordering te delen. Dit laat maar weer eens zien dat het afhankelijk is van werk en persoonlijke voorkeuren welke tools aanslaan.
  • In dit geval was er op bedrijfsniveau net een organisatiebreed chatmodule geintroduceerd. Hiervan riep een aantal mensen dat ze het toch niet gingen gebruiken. Dit laat zien hoe lastig het is van bovenaf een pakket in te kopen en te installeren. En daarna het gebruik in de organisatie uit te rollen. Door het aanbieden van een aantal tools en het meedenken vanuit concrete vraagstukken werden mensen wel enthousiast om aan de slag te gaan.
Reblog this post [with Zemanta]
This entry was posted in De knowmad. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*