Nieuwe perspectieven als impuls voor creatief denken

Deze week heb ik wat zitten brainstormen over mijn focus als zelfstandig adviseur. Eigenlijk gaat al mijn werk over ‘de lerende professional’, ‘de innovatieve professional’ of ‘de creatieve professional’ al dan niet binnen organisaties. Zo zie ik communities of practice als een manier om professionals te stimuleren zich individueel en collectief te ontwikkelen. Ik vond een boek over de lerende professional, ik heb het nog niet besteld, want het lijkt zich vooral te richten op studenten en beginnende professionals. Dat is misschien een minpunt voor die term, omdat leren soms vooral geassocieerd wordt met naar school gaan of een opleiding volgen. Het boek is opgedeeld in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling is ook belangrijk voor vakmanschap in beroepen als adviseur waar je je eigen instrument bent.

Ik heb in verschillende landen gewoond en ik ben ervan overtuigd dat nieuwe omgevingen een mooie leerschool zijn voor zelfkennis en bewust worden van je eigen overtuigingen. Zo was het in Mali heel grappig dat we werden uitgenodigd door Bintou, een collega om bij haar te komen lunchen op een zaterdag. Wij waren heel verbaasd om te zien dat iedereen al gegeten had, en wij apart met zijn twee-en te eten kregen. We dachten dat we te laat waren maar dat was helemaal niet zo. Dan realiseer je je weer dat iemand uitnodigen voor de lunch voor ons vooral een sociale activiteit is, samen eten, terwijl het bij Bintou ook echt om letterlijk eten geven ging. Die verschillende werelden maken je creatiever en empathischer.

Hier is een geweldige Tedtalk van Raghava KK, kunstenaar. Hij laat zijn nieuwste kinderboek voor de ipad zien. Als je de ipad schudt verandert het perspectief- ipv een vader en moeder zijn er bv. twee moeders. Hij is ervan overtuigd dat dat creativiteits- en empathie-verhogend werkt.

Ik zou mezelf niet zijn om er niet een social media twist in te fietsen natuurlijk…: ook door slim gebruik van sociale media kun je nieuwe perspectieven aangeboden krijgen- volg eens wat andersoortige groepen op LinkedIn of mensen met een andere achtergrond/praktijk.

Enhanced by Zemanta
This entry was posted in De knowmad and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*