Online profileren als professional

Deze blogpost verscheen ook in andere vorm op het NVO2 blog.

Waarom zou je je online profileren als professional? Ik ben zelf natuurlijk druk bezig me online te profileren, heb daarover ook geschreven in ons boek En nu online… Als ZZP-er lijkt het een beetje een must. Tegelijkertijd krijg ik ook veel opdrachten via de ‘oude weg’, mensen die je ontmoet hebt, je eigen netwerk. Ik kan niet zeggen dat ik de meeste opdrachten via mijn blog, twitter of LinkedIn krijg.Wel heb ik er heel veel lol in om te delen waar ik mee bezig ben. Dus profileren kan ook zijn het scherp krijgen van je eigen vragen en je laten beïnvloeden in je visie op je vak door de mensen die je online volgt en de communities waar je je in begeeft. Dus ik denk dat het voor elke professional loont om zich te profileren via sociale media.

Wat is een professional? Een professional is iemand die autonoom handelt en zich identificeert met zijn vakgebied. Een arts voelt zich vaak meer arts dan onderdeel van zijn ziekenhuis, en zal dus ook meer energie krijgen van uitwisseling met zijn vakgenoten dan in een vergadering over het bestuur van de afdeling.

Online profileren Sociale media geeft de professionals meer ruimte om zich te profileren op vakmanschap, kennis en visie dan binnen de organisatie in vergaderingen. In vergaderingen speelt organisatie-politiek en hiërarchie vaak een rol. Met sociale media kunnen professionals zich zowel intern als extern profileren. Wat interessant is -en soms hard- is dat het via sociale media heel duidelijk wordt welke professionals als experts worden gezien en invloed krijgen. Nu is ook hier weer groepsdynamiek aan het werk natuurlijk. Er is een nieuwe online wereld van invloed (= macht) aan het ontstaan. Heb je al genoeg invloed en macht? Dan hoef je niet meer verder te lezen :). Alhoewel…. misschien om het in de toekomst te behouden.

Meet Emile Een mooie illustratie van het online profileren was een bijeenkomst die ik vorige week bezocht, de Yamtour. De bijeenkomst begon online. De featured speakers waren de grotere klanten van Yammer zoals Rijkswaterstaat en Capgemini.

Ook interessant natuurlijk daar niet van. Maar een kleinere innovator als Emile buurtzorg zal daar niet zo snel tussen komen te staan. Het evenement begon echter online. Emile wist zich daar te profileren als iemand met interessante ervaringen in de zorg. Hij ging online op zoek naar andere professionals en wist na het evenement deze mensen te verzamelen. Dit is profilering in de positieve zin van het woord, laten zien waar je voor staat en wat je in huis hebt. Ik besloot hem te interviewen en zo krijgen zijn ervaringen nog een breder podium. Zo bieden sociale media ruimte aan professionals om op te vallen en anderen te inspireren. Eigenlijk op dezelfde manier als Esmée Denters via Youtube ontdekt is met zingen, en waarschijnlijk nooit ontdekt was zonder sociale media.

Profilering: niets voor mij? Profilering/personal branding kan ook een negatieve bijklank hebben, althans dat had het voor mij. Het idee van jezelf op de voorgrond zetten. Ik denk dat het zowel voor jezelf als voor je carriêre belangrijk is om wel bezig te zijn met je profilering, zeker online. Voor jezelf omdat het helpt om je professionele identiteit te ontwikkelen en je draai te vinden (om het te vaak gebruikte passie woord nu maar even te vermijden..). Online zichtbaar worden zal steeds belangrijker worden om interessante banen en opdrachten te krijgen. Een LinkedIn profiel invullen als je je baan verliest is vaak te laat. Een interessant blog laat zien waar je voor staat.

Waar beginnen? Ik maak het onderscheid tussen 4 belangrijke strategieën:

  1. Bijblijven op je vakgebied en zo een ‘info-mediair’ worden. Informatie scannen, zoeken en verwerken: Je kunt informatie zoeken via zoekmachines, maar via je persoonlijke netwerk op sociale media krijg je veel specifiekere informatie. RSS feeds en zogenaamde ‘dashboard tools’ helpen je om snel informatie te scannen. Zo ben je makkelijker bekend met ontwikkelingen en kun je dit op een andere manier weer aanbieden, bijvoorbeeld via een blog, nieuwsbrief of andere manier.
  2. Samen leren en netwerken. Door de snelheid van communicatie via sociale media leent het medium zich voor het opbouwen van een persoonlijke leernetwerk, een groep mensen die jouw kunnen helpen je vragen te beantwoorden, en jouw expertise ook leren inschatten. Het is heel makkelijk om nieuwe mensen te gaan volgen via sociale media. Om echt samen te leren via sociale media is het belangrijk om in relaties te investeren, en in een aantal professionele communities actief te gaan worden.
  3. Profileren door delen van expertise. Menno Lanting -in zijn boek Iedereen CEO– merkt terecht op dat delen via sociale media een uitstekende manier is om te werken aan je professionele profilering. Als je gaat reageren, op welk soort vraagstukken doe je dat dan? Ga je bloggen of een tweet sturen, en zo ja waarover? Deelnemen in sociale media op basis van je professie dwingt je om professioneel kleur te bekennen en je expertise te laten zien. ‘Iedereen een expert’ op sociale media!
  4. Samenwerken aan projecten. Sociale media maken het ook mogelijk om online makkelijk samen te werken aan concrete projecten. Zo kun je bijvoorbeeld samen een wiki bouwen over een bepaald onderwerp.

De strategieën overlappen gedeeltelijk, maar kunnen toch helpen bewuste keuzes te maken waar je je tijd in gaat steken. Kies hierbij een strategie die het dichtst bij je huidige voorkeuren en activiteiten ligt.

Bekijk ook mijn prezi over professionele profilering

This entry was posted in De knowmad. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*