Niet productiever door sociale media, wel creatiever?

Op de blog van Frankwatching staat een leuk interview met Erwin Blom. Erwin begint te zeggen dat hij niet echt een beller is. Dan herken ik wel, bellen kost nogal wat energie en tijd vind ik. Kan ook heel handig zijn, dus een goede belafspraak of skypeoverleg (vaak van een uur) kan heel waardevol zijn.

Hij refereert ook aan het feit dat werken via veel verschillende sociale media heel onrustig kan voelen. Het lijkt niet noodzakelijkerwijze tot meer productiviteit. Veel mensen willen dit graag als argument horen om in sociale media te gaan duiken, of als argument om hun werknemers met sociale media te leren omgaan. Ik ben het wel met Erwin eens, de productiviteit is niet altijd duidelijk. Het is een onrustige werkstijl, die echter wel tot veel creativiteit en innovatie kan leiden. Mits je er tegen kunt!

Een andere observatie van Erwin Blom is dat organisaties die 10-15 jaar oud zijn, of nog ouder, moeite hebben met de nieuwe cultuur op het web. De organisatiecultuur is ontstaan in het pre-sociale media tijdperk. Dit kan ik me ook heel goed voorstellen. Organisaties die nu worden opgericht zullen het makkelijker hebben om als een vis in het water gebruik te maken van sociale media. Zij hebben niet te kampen met een ingesleten organisatiecultuur die gevormd is toen er nog weinig online interactieve media bestonden. Ik ben heel benieuwd of er uitzonderingen zijn op deze regel. Wellicht dat heel open, creatieve organisaties wel makkelijk kunnen inspelen op deze veranderingen?

Heb je tijd- kijk en luister dan even naar het interview!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Niet productiever door sociale media, wel creatiever?

  1. Pingback: Vrouwen van Nu 2.0 en Plattelandsontwikkeling « Dorine Ruter’s weblog (NL)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*