Communities en netwerken starten volgens de Tiësto-methode


In een column van Ben Tiggelaar in de intermediair las ik over de werkstijl van DJ Tiësto. Hij legt uit: “Ik begin de avond met een aantal verschillende soorten muziek en verschillende stijlen om te zien waar het publiek die avond voor gaat. De stijlen die het beste aanslaan, daar ga ik op door.”

Ik werd getroffen door de gelijkenissen met de manier waarop ik vaak begin met de start van een netwerk of community, vooral online. Meestal stel ik voor om door een kortere, experimentele cyclus (de ene keer duurt dit 4 weken, de andere keer 3 maanden) en aan het einde te bespreken of we verder willen en zo ja,  hoe.  Dit is veel makkelijker dan mensen vooraf te vragen in welke activiteiten zij geïnteresseerd zouden zijn. Ook al zegt iedereen bijvoorbeeld interesse te hebben in een bepaalde uitwisseling, in de praktijk zijn er misschien andere interesses of obstakels.

Tijdens zo’n cyclus beginnen we met een breed scala van online activiteiten, zoals open vragen, bijdragen van deskundigen, video’s, teleconferenties, virtuele field visits, enz. Door het observeren van de interacties kun je zien welke onderwerpen en wat voor soort activiteiten aantrekkelijk voor deelnemers. Ook statistieken en een evaluatie helpen bij  het nemen van beslissingen van de toekomstige richting.

Ik zie wel een groot verschil in balans in netwerken richting van de bespreking van de eigen praktijk of neigend naar onderzoek / expert meningen /theorie. In sommige groepen willen mensen graag persoonlijk uitwisselen en hebben behoefte om hun eigen werk te bespreken. In andere groepen is meer behoefte aan deskundige input met een nieuw perspectief.

Dus de sleutel is: experimenteren en wees niet bang om een bepaalde aanpak te verlaten!

This entry was posted in Leren in netwerken. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*