Network skills in de 21ste eeuw

Ik heb een sessie gedaan over network skills in de 21st eeuw tijdens een symposium voor VOCUS, de studentenvereniging van studenten onderwijskunde en ALPO. Ik was als laatste en wilde ze flink aan het werk zetten. Ik liet de studenten in groepjes van 3 nadenken wat hun vraag was over netwerk skills en dit uitzetten in hun eigen online netwerk, als oefening. Zie korte filmpje…

Vragen waren:

  • Wat is de meerwaarde van (online) netwerken?
  • Welke vaardigheden heb je nodig om goed te netwerken?
  • Wat kun je als student delen?
  • Ben je liever een goede online netwerker of een face-to-face netwerker?
  • Bestaat Facebook over 10 jaar nog?
  • Hoe ga je om met vaardigheden die nu nog niet bestaan?

Ik ben fan van Howard Rheingold die in zijn boek Netsmart uitlegt ‘how to thrive online’. (zie ook een eerdere blogpost van mij). Hij beschrijft de basisvaardigheden die je als professional nodig hebt zoals managen van je ‘aandacht’ (online mindful zijn) ‘crap detection’ (weten wat onzin is) en online netwerken. Ik vind netwerken de mooiste invalshoek omdat ik geloof in netwerkleren – sociaal leren. Leren en netwerken zijn hiermee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van Isabelle Declerq leende ik de slogan “je bent zo slim als je eigen netwerk” op Slideshare.

In ons boek En nu online schreven we al over de halfwaardetijd van kennis. Marcel de Leeuwe schrijft hier ook over in zijn blogpost verbrand de diploma’s. De halfwaardetijd van kennis is hoe lang het duurt voordat 50% van de kennis die je hebt opgedaan tijdens een opleiding niet meer relevant is. Zo heb ik met wordperfect leren werken tijdens met studie waarbij we MSdos prompts inzetten. Geen idee meer hoe dat ging maar is ook niet meer relevant. Verder heb ik nog leren landmeten, handmatig. Nu heb ik zowiezo niet meer gelandmeet (land gemeten?) maar als ik dat wel zo doen is dat inmiddels met laser technologie. Het was toch wel een verrassing dat onze kennis in minder dan 3 jaar overbodig is. Hoewel je kunt debatteren over over hoe je zoiets kunt meten is het wel een duidelijke trend dat kennis sneller achterhaald is, al is het alleen maar omdat technologie steeds sneller veranderingen voortstuwt. Vandaar dus de noodzaak om continue te blijven leren als professional.

Een mooie manier om bij te blijven als professional is niet door het volgen van bijscholingen maar door het (online) netwerken. Ik ben ervan overtuigd dat dit een cruciale vaardigheid is die maakt dat een professional relevant blijft of zichzelf uit de markt prijst. De studenten hebben wel een goed punt te pakken met de vraag of het over online netwerken gaat of algemene netwerk skills. Ik denk dat de basisvaardigheid is netwerken en netwerkleren, en in tweede instantie hoe je dit ook online kunt doen. Dit online deel is wel groter geworden door de vele nieuwe mogelijkheden zoals meedoen in MOOCs, volgen van hashtags op twitter en vragen stellen in online professionele groepen zoals op LinkedIn. De schaal en snelheid waarmee je zo kunt netwerken is enorm vergroot. Bovendien kun je nu veel makkelijker over de grenzen van je eigen discipline heen kijken.

Hieronder vind je de slides van de sessie. Overigens waren na een half uur nog weinig antwoorden gevonden via de online netwerken van de deelnemers. Ik denk dat dit zowel ligt aan het feit dat 30 minuten vrij kort is (medestudenten hadden nog niet gereageerd terwijl ze bv normaal wel heel snel reageren) alsook aan de ‘online presence’ van de studenten. Zo hadden nog maar weinig studenten een Twitter account. Een volgende keer zou ik deelnemers toch eerder in de zaal laten netwerken denk ik – oefenen in goede vragen stellen bijvoorbeeld.

Wat misschien wel het meest shocking was is dat ze vertelden dat er in de opleiding nauwelijks aandacht voor dit soort onderwerpen is – noch voor digitale didactiek!

This entry was posted in De knowmad, Leren in netwerken and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*