Hoe start je een online leernetwerk?

Ik werk samen met Irene Hanraets van het Ruud de Moor Centrum. Zij is facilitator van een online leernetwerk, dit kost haar ongeveer een dag per week. Dit netwerk brengt mensen samen die binnen het onderwijs experimenteren met online leernetwerken en is eind vorig jaar opgestart. Ik heb een langer interview met haar gedaan om te vragen naar de lessen van de start fase van dit leernetwerk, en heb een korter filmpje gemaakt. Hier een stukje uit het interview wat helpt om de achtergrond van de lessen uit het filmpje te begrijpen.

Vraag: Wat heb je gedaan om dit leernetwerk op te starten?
We zijn begonnen met het bijeenbrengen van een kerngroep van 4 enthousiaste mensen, en deze zijn online begonnen met casus besprekingen uit de praktijk. Daarna hebben we meer deelnemers geworven en hebben een startbijeenkomst georganiseerd op 18 januari met als doel:uitwisseling praktijkvragen en een jaarprogramma met drie thema’s. Nu behandelen we online een thema per 2 maanden, en iedere maand hebben we een praktijkcasus. Binnen het thema doen we een verkenning, mini-projecten om iets uit te diepen en nodigen een expert uit. We beginnen en sluiten dit af met teleconferenties.”

In het filmpje vertelt Irene wat er bereikt is en wat lessen zijn voor leraren die een leernetwerk willen opstarten. Het filmpje duurt 6 minuten.

Irene vertelt over de gedifferentieerde participatie in het netwerk, dat 80% actief is in het leernetwerk, maar bij de verschillende activiteiten misschien 40%, deelname wisselt sterk. Mensen doen mee bij activiteiten die ze aanspreken. Ze is tevreden met wat er bereikt is tot nu toe. Ze ervaart dat je veel moet sturen op het proces, niet op de inhoud en steekt veel tijd in interactie met de leden en nieuwe deelnemers. Het faciliteren is lastig omdat het een nieuwe rol is, en die blijkt omvangrijker te zijn dan gedacht. Wat cruciaal is geweest voor het succes is starten met een kernteam wat elkaar al kende en wat graag door wilde gaan en interesse had in een netwerk. Wat volgens haar ook belangrijk is geweest is het synchroon contact tussen leden: face-to-face bij elkaar komen, maar ook via teleconferenties.

This entry was posted in Leren in netwerken. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*